Khóa Học Facebook Marketing A-Z

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 15.950.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 8.050.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Update...

Giới thiệu khóa học

Update...


Update...

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tư duy đúng về bán hàng trên Facebook - Phải học 06:16
 • Bài 2 - Phân loại khách hàng để tiếp cận hiệu quả 07:37
 • Bài 3 - Xây dựng Profile Facebook 07:48
 • Bài 4 - Hoàn thiện Profile Facebook 08:16
 • Bài 5 - Tối ưu hóa nội dung trên trang Profile Facebook 12:17
 • Bài 6 - 3 Cách tăng lượng Friend cho Profile Facebook 09:55
 • Bài 7 - Nghệ thuật bán hàng trên Profile Facebook 06:04
 • Bài 8 - Bán hàng trên Facebook bằng MarketPlace 10:29
 • Bài 9 - Bán hàng bằng group facebook 06:26

Thông tin giảng viên

Hà Thanh Tâm
710 học viên 9 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%