Khóa Funnel Mastery

 • (1 đánh giá)
Giá gốc: 28.750.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 6.950.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

UPDATE...

Giới thiệu khóa học

UPDATE...


UPDATE...

Nội dung khóa học

 • Hướng dẫn cài đặt bộ công cụ của Chuyên Gia Marketing Online
 • Tài khoản vào bộ công cụ Chuyên Gia
 • Danh Sách Hơn 1000 Nhà Cung Lớn Nhất 1688 ( Lưu Hành Nội Bộ )
 • 5 Mẫu Phiễu Bán Hàng Thành Công Trên Shopee
 • Khung Thang Giá Trị và Phiễu Sản Phẩm
 • Bài 1 : Funnel - Mô hình marketing của các hiện tại 9:24
 • Bài 2 : Công Thức Bí Mật 11:05
 • Bài 3 : Xây dựng thang giá trị 15:29
 • Bài 4 : Từ Thang Đến Phiễu 4:12
 • Bài 5 : Cách tìm khách hàng mơ ước 9:59
 • Bài 6 : Nhóm Tụ Họp 5:30
 • Bài 7 : Xây dựng phiễu bán hàng của bạn 3:00
 • Bài 8: Phiễu bán hàng đã thay đổi cuộc đời kinh doanh của tôi như thế nào ? 17:21
 • Bài 9 : Truy Ngược Hệ Thống Phiễu Thành Công Của Đối Thủ 5:14
 • Bài 10 : 5 chỉ số quan trọng khi truy ngược phiễu bán hàng 5:40
 • Bài 11 : Truy ngược phiễu đối thủ bằng Semrush 18:37
 • Bài 12 : Truy ngược phiễu đối thủ bằng Ahref 13:46
 • Bài 13: Truy ngược phiễu đối thủ bằng Ahref 2 10:01
 • Bài 14: Truy ngược phiễu đối thủ bằng Bigspy 7:46
 • Bài 15: 7 Giai đoạn của một phiễu 8:10
 • Bài 16: Giai đoạn #1 - Xác định nhiệt độ của lưu lượng truy cập 9:17
 • Bài 17: Giai đoạn #2 - Cầu nối trong định hướng tâm thức khách hàng 9:29
 • Bài 18: Giai đoạn #3 - Sàng lọc người đăng ký 4:19
 • Bài 19: Giai đoạn $4 - Sàng Lọc Người Mua 5:47
 • Bài 20: Giai đoạn #5 - Nhận diện người mua mong muốn nhất thời 4:49
 • Bài 21: Giai đoạn #6 - Phát triển và nâng tầm mối quan hệ 3:27
 • Bài 22: Giai đoạn #7 - Thay đổi môi trường bán hàng 1:58
 • Bài 23: Tổng kết 7 giai đoạn của một phiễu 7:44

Thông tin giảng viên

Hà Thanh Tâm
440 học viên 8 khóa học

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Hà Tiến Đạt

Rất tuyệt vời !!